Priviți cu toată atenția cele trei icoane! Ei bine, priviți în ochi o imagine a lui Iisus Hristos veche de 1500 de ani! Însă doar una din cele trei este adevărată. V-ați dat seama care? Dacă nu, aflați în continuare.

Mică introducere

Icoana lui Hristos Pantocrator de la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” din Sinai (Egipt) este în mod cert cea mai cunoscută icoană bizantină. Multă vreme s-a crezut că datează din secolul al XIII-lea însă în anii '60 ai secolului trecut s-a dovedit că vechimea este mult mai mare, mergând spre mijlocul secolului al VI-lea.

Faptul că icoana a ajuns până la noi este un miracol în sine, mai ales că Mănăstirea Sfânta Ecaterina este situată pe teritoriile cucerite de islam încă din veacul al VI-lea, și știm că islamul nu a arătat cine știe ce prețuire față de arta creștină. La asta mai adăugăm și forța distrugătoare a timpului, care nu cruță nimic! Nici măcar cele mai frumoase icoane! 

Icoana și teologia

În Crez se spune despre Hristos că „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din Ceruri, și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioana Maria, și S-a făcut om”. Cei care merg la biserică aud aceste cuvinte la fiecare Sfântă Liturghie.

Întruparea Domnului a fost înțeleasă prin simplitatea credinței dar a ridicat și întrebări: „Cum Dumnezeu, Cel necuprins, a putut să se arate în trup mărginit?”, „Cei care l-au văzut pe Hristos, ce vedeau de fapt: un om sau pe Dumnezeu?”, „Cine pe cine domina în Hristos: partea dumnezeiască pe cea omenească sau invers?”. Aceste întrebări au alimentat dispute aprige, care au durat secole, lucrurile lămurindu-se, în cele din urmă, prin celebra definiție a Sinodului de la Calcedon (451)

Dacă în primele veacuri reprezentările iconografice erau simple, chiar naive, forma de reprezentare preferată a lui Hristos fiind cea sub formă de miel, în acord cu vorbele Sfântului Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan I, 29). Odată cu trecerea timpului, icoanele devin tot mai sofisticate și chiar dau naștere unui stil artistic unic. Icoana lui Hristos Pantocrator de la Mănăstirea Sinai e o dovadă că iconografia a urmat îndeaproape teologia, străduindu-se să cuprindă complexitatea tot mai mare a învățăturii despre Iisus Hristos. Astfel că unii, analizând chipul lui Hristos, au observat o stranie diferență între expresia părții stângi a feței Sale, față de cea dreaptă. Replicând în oglindă partea dreaptă a feței Mântuitorului din icoana originală a rezultat chipul din stânga din grupajul de mai sus (cel care binecuvântează), iar replicând partea stângă a rezultat chipul din dreapta (cel care ține Evanghelia).

Astfel că s-a elucidat și misterul: icoana originală este cea din mijloc.

De ce e Gioconda mai celebră?

Hristos Pantocrator de la Mănăstirea Sinai este o dovadă a formidabilei subtilități a artei bizantine și o ilustrare a modului în care iconografia a urmat îndeaproape dezvoltarea teologiei! Câtă forță în privire, câtă blândețe ascunsă sub un chip sobru, câtă demnitate umană și maiestate dumnezeiască! Chiar îți vine să spui, privind această icoană, că Iisus Hristos a fost „Dumnezeu adevărat și om adevărat!”.

Cineva s-ar putea întreba, cu toată sinceritatea, cu ce este mai specială „Giconda” lui da Vinci, pictată 1000 de ani mai târziu, ca să merite notorietatea pe care o are? Chestie de gusturi, probabil, sau de corectitudine politică.

Dacă doriți o replică pictată pe lemn a acestei icoane, realizată în atelierul nostru, luați legătura cu noi!

  • +

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular