E vorba despre o umanitate eliberată de violență, de răutate, de pasiunile interioare distrugătoare, de ură, de răzbunare, de tot ceea ce ne face mai puțin oameni. 

Într-o casă creștin-ortodoxă, icoana este, de regulă, „busola” care indică răsăritul.

În creștinism există un puternic simbolism al răsăritului, Hristos fiind „Răsăritul cel de sus”, „lumina lumii”, „Cel care ne-a scos din întunericul păcatului” etc. Prezența icoanei pe peretele de răsărit al casei este foarte veche și coboară spre începuturile creștinismului, către perioada în care, din cauza persecuțiilor, Liturghia nu se săvârșea doar în biserici, ci mai ales în casele private. Tot din acest motiv, toate altarele bisericilor sunt orientate spre Răsărit.

O icoană este o fereastră către o dimensiune supra-mundană, spirituală, ideală.

Nu despre trupuri este vorba

Reprezentarea schematică, bidimensională a icoanei este o invitație adresată sufletului. Deși în icoane sunt pictate, aparent, trupuri, nu despre trupuri este vorba acolo. Este ușor de înțeles asta prin simpla comparare a stărilor trezite de o icoană bizantină autentică și de un tablou religios renascentist. Încercați să priviți îndelung o icoană ortodoxă a Mântuitorului sau a Născătoarei de Dumnezeu, ori a unui sfânt și analizați ce fibre sufletești vă sunt atinse. Apoi, priviți și o icoană apuseană, renascentistă sau post-renascentistă, cu personajele lor cu o anatomie perfectă și analizați ce ecouri vă produce în suflet. Priviți și simțiți scara de la Voroneț și apoi colcăirea de trupuri din Capela Sixtină!

În icoana bizantină (adică ortodoxă) este cuprinsă o anume viziune despre om și umanitate, un nivel al maximizării omenității la care mulți își doresc să ajungă și la care unii - sfinții - au și reușit. E vorba despre o umanitate eliberată de violență, de răutate, de pasiunile interioare distrugătoare, de ură, de răzbunare, de tot ceea ce ne face mai puțin oameni. Adică de egoismul sub toate formele sale.

Te liniștește, te reașază în tine 

Oamenii credincioși, care obișnuiesc să se roage în fața icoanelor, simt efectul terapeutic, purificator și sfințitor al acestora. Seninătatea sfinților este terapeutică și, chiar am putea spune, „recalibrantă”: te liniștește, te repune în matcă, te reașază în sine.

În anumite perioade ale istoriei, icoana ortodoxă a fost contestată chiar în spațiul creștin-ortodox, ca fiind anacronică, retrogradă. Imaginea stilizată a icoanei a fost considerată un simptom al lipsei de măiestrie, al neputinței pictorilor de a plăsmui imagini realiste. Din acest motiv, în secolul al XIX-lea, foarte multe biserici și catedrale ortodoxe au fost pictate renascentist, mimând realizări sau modele apusene, într-un duh străin de simțirea și trăirea creștinismului răsăritean. Astăzi, puțini le mai admiră, puțini le mai prețuiesc, în vreme ce picturile zugravilor (uneori anonimi) de la Voroneț, Moldovița, Sucevița, Horezu etc. trezesc fascinația turiștilor și cu ele se tipăresc mii și mii de albume.

Mesajul icoanei face lumea mai bună

A devenit evident pentru mulți contemporani că stilistica icoanei ortodoxe nu este o lipsă de măiestrie, așa cum se spunea odată. Pentru a picta o icoană ortodoxă autentică este nevoie, pe lângă meșteșug (tehnică), de trăire și har. În simplitatea icoanei ortodoxe este cuprinsă o umanitate matriceală, în care se poate regăsi atât un copil de doi ani, cât și un savant la senectute. Pur și simplu, iconografia ortodoxă a atins, după secole de evoluție, superlativul, excelența.

Din aceste motive, chiar fără a aduce în discuție aspecte care vizează credința și rolul cultic al icoanei, dintr-o casă modernă, locuită de oameni care cred în valorile perene ale umanității, nu poate să lipsească o icoană ortodoxă autentică. Ea indică pe mai departe răsăritul, lumina, înălțimea…

O icoană așezată pe peretele de răsărit continuă chiar și azi să fie busola casei, să reamintească în modul cel mai subtil că mâine va fi o nouă zi, pe care trebuie să o îmbrățișăm cu mai puțin egoism și cu mai multă credință, speranță și dragoste. Iar asta va face lumea mai bună!

  • +

  • +

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular